Srijeda, 28. Rujan 2022

Zadnja objava podataka29.08.2022.

Skupština

  • PDF

 

 

Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine ju svi redovni članovi Udruge, te po jedan predstavnik pravne osobe koja je član Udruge, a kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Redovna Skupština Udruge održava se najmanje jednom godišnje,a izborna Skupština Udruge održava se svake četvrte godine.

Predsjednik Udruge može sazvati Izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine ukupnog broja članova Udruge, s time da se odmah predloži dnevni red.

Radom sjednice Skupštine (redovne i izvanredne) rukovodi radno predsjedništvo koje bira Skupština iz reda prisutnih članova.

Skupštinu saziva Predsjednik Udruge uz dostavljanje pismenih poziva članovima najmanje 8 dana prije održavanja sjednice.

Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna najmanje polovina redovnih članova Skupštine.

Ukoliko Skupštini ne pristupi polovina članova, sazivatelj saziva novu Skupštinu u roku ne manjem od osam dana, time da tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočno najmanje jedna četvrtina članova Skupštine.

Skupština donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih.

Odluke o promjeni Statuta i prestanku rada Udruge, Skupština donosi dvotrećinskom većinom  nazočnih članova Skupštine.

Skupština Udruge:

- donosi Statut, njegove izmjene i promjene;

- donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge;

- bira i razrješava Predsjednika, Dopredsjednika, Tajnika i Blagajnika, te članove Upravnog odbora

- bira i razrješava članove Nadzornog odbora, te predstavnike Udruge u tijela  
organizacija u koje je Udruga učlanjena, odnosno udružena;

- donosi program rada, financijski plan i usvaja završni račun;

- razmatra izvješće o radu Predsjednika  i Nadzornog odbora Udruge, te o sudjelovanju predstavnika Udruge u radu nacionalnih ili inozemnih organizacija u koje je Udruga učlanjena, odnosno udružena;

- odlučuje o udruživanju i učlanjenju u druge organizacije (udruge i saveze) ili istupanju iz njih;

- rješava o žalbama članova Udruge u drugom stupnju;

- odlučuje o prestanku rada Udruge;

- po potrebi razmatra raznu tematsku problematiku vezanu uz ostvarivanje ciljeva Udruge;

- na prijedlog Upravnog odbora, za osobite zasluge dodjeljuje priznanja, pohvale i nagrade članovima Udruge i drugim pojedincima i organizacijama;

- odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Udruge utvrđenim ovim Statutom koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela.Članovi Udruge za 2011/2012 su (abecednim redom):

 

Normal 0 21 false false false HR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Red.br.

PREZIME I IME

mjesto

01

BELAVIĆ MARIJAN

44316 Velika Ludina

02

BOHATKA VLADIMIR

44316 Velika Ludina

03

BOHATKA MARKO

44316 Velika Ludina

04

BOHATKA DARKO

44320 Kutina

05

BROZ JOSIP

10314 Križ

06

BROZ KATICA

10314 Križ

07

BOŽOVIĆ ACKO

10000 Zagreb

08

CAREK IVICA

44316 Velika Ludina

09

CRNČIĆ IVAN

10000 Zagreb

10

CRNČIĆ KATARINA

10000 Zagreb

11

CAGANIĆ ŽELJKO

10315 Novoselec

12

ČUKOVIĆ ZLATKO

44316 Velika Ludina

13

ČUKOVIĆ IVAN

44316 Velika Ludina

14

DOLENČIĆ KREŠIMIR

44318 Voloder

15

DRAVINEC VESNA

44317 Popovača

16

DRAVINEC ZVONKO

44317 Popovača

17

FALTIS IGOR

44316 Velika Ludina

18

FALTIS DANIJELA

44316 Velika Ludina

19

FALTIS ĐURO

44316 Velika Ludina

20

FALTIS ZORAN

44316 Velika Ludina

21

FUTIVIĆ DAMIR

10314 Križ

22

FLORIJANOVIČ IVICA

44317 Popovača

23

FARKAŠ FRANJO

44316 Velika Ludina

24

GAŠPAREC MARIJAN

44316 Velika Ludina

25

GAŠPAREC JOSIPA

44316 Velika Ludina

26

GRENKOVIĆ DRAŽEN

44316 Velika Ludina

27

GALIĆ DAVORIN

44316 Velika Ludina

28

GREGUREK LJILJANA

44317 Popovača

29

GREGUREK KRISTIJAN

44317 Popovača

30

GRUBER RENATO

44317 Popovača

31

HEGEL DARIO

44316 Velika Ludina

32

HEGEL MARIJA

44316 Velika Ludina

33

HRANIMIR ŽIVKO

10000 Zagreb

34

HORVAT RADOSLAVA

44316 Velika Ludina

35

HERCEG MIRKO

44316 Velika Ludina

36

HANŽEK JASENKA

44316 Velika Ludina

37

HANŽEK IVICA

44316 Velika Ludina

38

HRVOJ DUBRAVKA

44316 Velika Ludina

39

HRVOJ DUBRAVKO

44316 Velika Ludina

40

HERCEG DRAGO

44320 Kutina

41

JANUŠ LJUDEVIT

44316 Velika Ludina

42

KRIŽANIĆ IVAN

10315 Novoselec

43

KRUŠELJ MARINO

44320 Kutina

44

KELČEC IVAN

10360 Sesvete

45

KIŠ ZORISLAV

44316 Velika Ludina

46

KISS VLADIMIR

44316 Velika Ludina

47

KIŠ JOSIP

10314 Križ

48

KUREČIĆ STJEPAN

10314 Križ

49

KLEMO ILIJA

44316 Velika Ludina

50

KOLOVEK FRANJO

44316 Velika Ludina

51

KOMLENIĆ BOŠKO

44320 Kutina

52

KELČEC ZDRAVKO

10315 Novoselec

53

KOZARIĆ ZVONKO

10360 Sesvete

54

KRUŠLIN ŽELJKO-KRUŠKA

10000 Zagreb

55

LIDMILA MIROSLAV

44316 Velika Ludina

56

LIDMILA NENAD

44316 Velika Ludina

57

LIDMILA EDUARD

44316 Velika Ludina

58

LIDMILA IVAN

44316 Velika Ludina

59

LIDMILA ZLATKO

44316 Velika Ludina

60

LATEČKI BRANKO

44317 Popovača

61

LEKŠIĆ NEVEN

10310 Ivanić Grad

62

MIHALJEVIĆ MIJO

44316 Velika Ludina

63

MIHALJEVIĆ MARIJA

44316 Velika Ludina

64

MIŠKOVIĆ PETAR

44316 Velika Ludina

65

MATEJAK VLADIMIR

44316 Velika Ludina

66

MATKOVIĆ NINA

10311 Posavski Bregi

67

MAROHNIĆ DRAŽEN

44320 Kutina

68

MATKOVIĆ DRAGUTIN

10314 Križ

69

MIHELČIĆ SANJIN

44316 Velika Ludina

70

MATANIĆ MARIO

10315 Novoselec

71

MINKS IVICA

44317 Popovača

72

MINKS VLADIMIR

44317 Popovača

73

MUNJAKOVIĆ MLADEN

10000 Zagreb

74

MARKIŠ DAMIR

44316 Velika Ludina

75

MARKIŠ JOSIP

44316 Velika Ludina

76

MLINAR PAVO

10000 Zagreb

77

MIKŠIĆ IVICA

44000 Sisak

78

MIHELČIĆ IVAN

44316 Velika Ludina

79

MIHELČIĆ JOSIP

10360 Sesvete

80

MAREK JAROSLAV

10315 Novoselec

81

NAGLIĆ IVICA

44316 Velika Ludina

82

NEŽIĆ ZLATKO

44316 Velika Ludina

83

NOVKOVIĆ IVAN

44316 Velika Ludina

84

NIKOLIĆ MATO

44317 Popovača

85

NOVOTNI STJEPAN

44317 Popovača

86

OČIĆ KREŠIMIR

44316 Velika Ludina

87

POMAHAČ JADRANKO

44316 Velika Ludina

88

POMAHAČ KRISTINA

44316 Velika Ludina

89

PEČEK VELJKO

44316 Velika Ludina

90

PEČEK VESNA

44316 Velika Ludina

91

PODGPRSKI IVAN

10315 Novoselec

92

POMAHAĆ MAJA

44316 Velika Ludina

93

PLEŠE DRAŽEN

44316 Velika Ludina

94

PLEŠE MAJA

44316 Velika Ludina

95

PALAIĆ IVANA

44316 Velika Ludina

96

PREMUŽIĆ MIJO

44316 Velika Ludina

97

PREMUŽIĆ KRISTIJAN

44316 Velika Ludina

98

PIRŠA JOSIP

44316 Velika Ludina

99

PRANJIĆ JOSIP

10314 Križ

100

PELEGRIN DENIS

44317 Popovaća

101

REŠETAR MARIJAN

44316 Velika Ludina

102

REŠETAR MARIJANA

44316 Velika Ludina

103

REŠETAR BRANKO

44316 Velika Ludina

104

RAŠIĆ MIJAT

44316 Velika Ludina

105

ROŠIN DRAGO

44317 Popovaća

106

SOMOĐVAR IVAN

44316 Velika Ludina

107

Dr.SILOVSKI JOSIP

10310 Ivanić Grad

108

SELAK DRAGAN

44318 Voloder

109

SMILJANEC MARIO

44316 Velika Ludina

110

STRLE DAMIR

44316 Velika Ludina

111

SALARIĆ SANDRA

44317 Popovaća

112

SVILIĆ MARIJAN

44316 Velika Ludina

113

ŠIMAC MLADEN

44316 Velika Ludina

114

ŠIMAC MARIO

44316 Velika Ludina

115

ŠNAJDER VERICA

44316 Velika Ludina

116

ŠNAJDER GORAN

44316 Velika Ludina

117

ŠNAJDER EMIL

44316 Velika Ludina

118

ŠNAJDER ROBERT

44316 Velika Ludina

119

ŠOŠ BRANKO

10314 Križ

120

ŠUŠTIĆ MATIJA

Samobor

121

ŠALAMON DRAŽEN

44320 Kutina

122

ŠPLEHAR TIHOMIR

44316 Velika Ludina

123

ŠIŠKO JOSIP

44000 Sisak

124

VURNEK BRANKO

44316 Velika Ludina

125

VUKOVIĆ ZVONKO

44316 Velika Ludina

126

VUKOVIĆ DARIO

44316 Velika Ludina

127

ŽARKOVIĆ LJUBIŠKO

44316 Velika Ludina

128

ŽARKOVIĆ MARIJA

44316 Velika Ludina

129

ŽUPANČIĆ KRUNO

44316 Velika Ludina

Kontaktirajte nas

  • Adresa: Obrtnička 3, 44316
    Velika Ludina
  • Tel: (+385) 44 658 000
Trenutno se nalazite na: O Nama Tijela Udruge Skupština